Det som var nytt för alla oss i gruppen var hur webbdesign fungerar och hur man skapade olika saker på webbsidan. De första lektionerna hade vi svårt med att t.ex skapa menyer mm, men under tidens gång har vi bara lärt oss mer och mer om hur det fungerar.

Vi fyra i gruppen har aldrig tidigare arbetat med varandra och på grund av det har vi fått lära oss att samarbeta och med nya människor. För att komma överens om beslut har vi fått diskuterat, argumenterat och resonerat för att gruppen ska enas om det bästa beslutet.
Hur man klippte och redigerade filmer var också nytt för många av oss. Dessutom är filmen vi just nu håller på att spela in på engelska, vilket medfört att vi utökat vårat ordförråd i språket.