Materialet, alltså det som står skrivet och bilder på våran hemsida får inte användas hur som helst och är skyddat enligt upphovsrättslagen. Vårat godkännande krävs för att materialet ska få kopieras.

Bilden vi använder oss av (våran logga) är skapad av oss själva och inte tagen från någon annan. På så sätt undviker vi plagiering av någon annans bilder.

Det som är skrivet på denna sida har vi själva skrivit, det är alltså inte kopierat någon annan hemsida. Ifall vi hämtat fakta från olika hemsidor har vi med egna ord skrivit om texten och källhänvisat till källan informationen är hämtad ifrån.