På hemsidan har vi skrivit om konsumenträtt, vad man ska tänka på gällandes sin egen budget, samt om lånande och sparande. Detta har en tydlig koppling till läroplanen och uppfyller ”Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.”.

 

Genom att vi länkat sidor vi hämtat information från och även varit källkritiska till den informationen vi tagit uppfyller vi följande i läroplanen ”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.”.

 
Här kan du själv läsa ur läroplanen.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b